Saturday, July 26, 2014

I love you, Pak Prabowo Subianto!Saya awali dengan doa dalam nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang.

“Ya, Tuhan, yang pengasih dan penyayang, nyatakanlah hidayah dan kasih sayangmu kepada Pak PS sehingga beliau tetap terjaga olehmu dan terlindung dalam kearifan-Mu.”

“Ya Tuhan yang pengasih dan penyayang, jagalah selalu Pak PS sehingga dia tetap dan akan senantiasa menjadi orang yang benar di mata-Mu dan di mata rakyat. Orang baik, dan bukan orang jahat.”

“Ya Tuhan, yang pengasih dan penyayang, sertailah selalu Pak PS dengan Roh-Mu, supaya dia dapat melewati masa-masa sulitnya ini dengan baik dan benar. Lalu muncul sebagai seorang ksatria yang dicintai segenap bangsa Indonesia.” 

Sementara kita terus dengan cerdas membicarakan dan mengkritik Pak PS, janganlah lupa, adakanlah kegiatan doa khusuk, mohon Tuhan memberi hidayah dan petunjuk kepadanya.